เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมัยประชุมสามัญ 62 สมัยที่ 2

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                       ประกาศ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

        เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

   ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณา

ญัตติที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล ซึ่งเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จำนวน 2 เรื่องนั้น 

    บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว 

ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (ผลการพิจารณาญัตติ 62สมัย2.pdf)ผลการพิจารณาญัตติ 62สมัย2.pdf Benz39 Kb