เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 63 สมัยแรก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

              เรื่อง ผลการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ตามที่สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล

ซึ่งเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบจำนวน 4 เรื่องนั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับญัตติดังกล่าว

รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

****เอกสารและรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง...