เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ ยกเลิกการจัดกิจกรรมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาล

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

           ประกาศ จาก...สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

         เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอแจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แ่สุนัขและแมวในเขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 เนื่องจากปัจจุบันวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่สามารถจัดซื้อเพิ่มเติมได้ เพราะ วัคซีนป้องกัน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด

         ทั้งนี้หากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายสามารถดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว

จะแจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ท่านทราบต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------