เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                            ประกาศ..เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

                                                       จาก...กองการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา/เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)

           ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) กลุ่มตำแหน่ง การเงิน/บัญชี/พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 กลุ่มตำแหน่ง ธุรการ/บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 

รับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง วันที่ 25 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

              ณ กองการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

****รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างได้เลยครับ