เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

 ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด ชั้น 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-363-9800 ต่อ 833

***รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------