เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณรักษ์และผู้ช่วยครู ๒๕๖๔

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศ จากกองการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข

ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณรักษ์และผู้ช่วยครู ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยครู

จำนวน ๕ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน

ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ใน ภาคความรู้สามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะ

ตำแหน่ง (ภาค ข) นั้น

บัดหนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประชาสัมพันธ์ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดังรายละเอียดที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ