เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา โดยได้ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2563

ณ กองการศึกษา (ชั้น 2) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และได้ทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

วิชาเอกปฐมวัย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

และให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย ลำดับที่ 1-3

(ตามบัญชีแนบท้าย) ไปรายงานตัวในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ กองการศึกษา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย

สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


****เอกสาร/ประกาศสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ