เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รวมทั้งหมดจำนวน 6 อัตรา ปี61

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                           ประกาศ จาก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  

    ตามที่่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประเภท

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม จำนวน 2 อัตรา ภารโรง จำนวน 3 อัตรา และคนงาน จำนวน 1 อัตรา

โดยได้ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม 2561 ประกอบกับได้ดำเนินการสรรหา 

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นั้น

   บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

โดยที่รายงานตัวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

และมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


ตามเอกสารและรายละเอียดด้านล่าง...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------