เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

      ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

                       สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

            เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

      กำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศรับสมัคร

คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 59-2-06-3615-003 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม -  12 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลา สถานที่

ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก


เอกสารและรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลย