เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

altประกาศ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น.
อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4***รายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงเลือกตั้งท้องถิ่น ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้