คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เตือนภัยสภาวะอากาศ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาช่วงฝนตกหนัก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                             ประกาศเตือนภัย...!!!! จากกรมอุตุนิยมวิทยา

                                    เรื่อง สภาวะอากาศที่ฝนตกหนักและอาจจะมีน้ำทะเลหนุนสูง

          ด้วยจังหวัดสมุทรปราการแจ้งว่า ได้ติดตามสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วง-

วันที่ 29 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2560 มีฝนตกหนักและประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงสุด วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560

ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการอาจจะได้รับผลกระทบ

          เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อันเกิดจากฝนตกหนักและลมแรง

อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระยะดังกล่าวนี้

          จึงขอให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยรุนแรง

ในพื้นที่ของท่านให้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 02-363-9812 ถึง 3

เพื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือต่อไป