เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                            ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

         เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   ตามประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง-

เป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส) 

จำนวน 1 อัตรา โดยได้ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2561 ณ กองการศึกษา(ชั้น 2)

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นั้น 

  บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------