คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน และสถานประกอบการ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                        ประกาศ จาก..เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย..

              เรื่อง..ขอความร่วมมือประชาชน และสถานประกอบการ ดูแลรักษาความสะอาด

                          บริเวณบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ และบริเวณใกล้เคียง..

                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

      ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้าย-

โรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 

โดยเสด็จผ่านเส้นทางถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนสวนส้ม-บางหัวเสือ

      ดังนั้น เพื่อความเหมาะสม สวยงาม และสะดวกในการดูแลรักษาความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือ

ประชาชน และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้บริเวณเส้นทางเสด็จ ให้ดูแลบริเวณหน้าบ้าน สถานประกอบการ

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้ออกนอกอาคาร

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------