เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 55 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

 เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 55 รายการ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 55 รายการ

ราคาประเมินเป็นจำนวนเงิน 103,416 บาท (หนึ่งแสนสามพัยสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน)

โดยรายละเอียดตามเอกสารท้ายลิ้งค์


***ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง

อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 3เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 02-363-9800 ต่อ 845 ในวันและเวลาราชการ


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (รายละเอียดการประมูลขายทอดตลาด.pdf)รายละเอียดการประมูลขายทอดตลาด.pdf PoochaoAdmin2925 Kb