เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลาการศึกษา) ประจำปี 2564

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564

ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2563 ทำการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่

22 ธันวาคม 2563 และการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดที่แนบท้ายด้านล่างนี้


***เอกสารและรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้