เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

       ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ประจำปี 2563

ตามประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี

งบประมาณ 2563 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 10 มีนาคม 2563 ณ กองการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นั้น

บัดนี้ การสมัครสอบคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ

เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ

ในภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ