เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                          ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

              เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

ตามประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา โดยได้ทำการรับสมัครระหว่าง

วันที่ 2 - 10 มีนาคม 2563 ณ กองการศึกษา (ชั้น2) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิดังกล่าว


ส่วนรายละเอียดในการสอบและวันเวลา สถานที่สอบนั้น

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่ลิ้งค์ด้านล่าง