เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


                   ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายขอประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งความประสงค์ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เบอร์ 02-363-9800 ต่อ 835 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 หลักฐานในการยื่นความประสงค์ดังนี้

                       1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                         จำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปทุกใบ)

                       2.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ             จำนวน 3 ฉบับ

                       3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน 3 ฉบับ

                       4.สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน 3 ฉบับ