เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้น้ำมันไปโอดีเซล บี 100 เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

   alt

                                            ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                                  เรื่อง การส่งเสริมการใช้น้ำมันไปโอดีเซล บี 100

                               เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรปราการว่า กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมัน

ไบโอดีเซล บี 100 ในเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรให้แก่เกษตรกรทุกสาขาวิชาชีพทราบ

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกร ที่ปลูกปาล์มน้ำมันและเป็นอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหา

ปั๊มน้ำมันได้อย่างยั่งยืนโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานระดับพื้นที่