เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                         ประกาศ จาก...กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

    ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรง

ตำแหน่ง 4 ปีจำนวน 17 ชุมชน ตามระเบียบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555

โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป


เอกสาร/รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างครับผม...!!!.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน2561.pdf)เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน2561.pdf Benz153 Kb