เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์กำหนดวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

.

           สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งการลงคะแนนล่วงหน้าในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562

          โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้

          1. การยื่นคำขอลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ในวันเวลาราชการ)
          2. การยื่นคำขอลงทะเบียนทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ (วันสุดท้าย 19 กุมภาพันธ์ 2562)
          3. การยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

          ท่านใดมีความประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้งสามารถ นำบัตรประจำตัวประชาชนประกอบคำร้องลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

          โดยสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าได้แก่ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2562