เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้สามารถ นำความรู้ แนวคิดใหม่ๆที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ควาสามารถด้านอาชีพและต่อยอดเป็นอาชีพที่เสริมสร้างรายได้หลัก ให้กับครอบครัวอีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยของกลุ่มผู้พ้นโทษให้เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรม ในทางบวกเป็นที่ยอมรับของสังคมสร้างโอกาสให้กลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับ ไปกระทำผิดซ้ำอีกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในทุกด้านอย่างยั่งยืน


***รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (img-190531143426.pdf)img-190531143426.pdf kwang1580 Kb