เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาตขายทอดตลาด และค้าของเก่า ประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                         ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แจ้งการประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาด และค้าของเก่า ประจำปี 2563

       เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ในพื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายที่ได้รับใบอนุญาตจากอำเภอพระประแดงปี 2562 ซึ่งจะสิ้นอายุ

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตดังกล่าวได้ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 

และให้ผู้ประกอบการดังกล่าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง