เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

 ประชาสัมพันธ์ จาก จังหวัดสมุทรปราการ

 เรื่อง การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ด้วยสำนักเลขาะธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่าคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 

จะจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริม

ความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

โดยรายละเอียดสามารถดูได้ที่ www.parliament.go.th/plan หรือ Facebook : รางวัลพานแว่นฟ้า