เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาลในกิจกรรม ถนนคนเดินปู่เจ้าสมิงพราย Walking Street

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                            ประชาสัมพันธ์ จาก กองสวัสดิการสังคม

              การประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาล

                                ในกิจกรรม ถนนคนเดินปู่เจ้าสมิงพราย Walking Street

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับ

ทางเทศบาลในกิจกรรมถนนคนเดินปู่เจ้าสมิงพราย Walking Street มาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง

รายละเอียด ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5

สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย   

จึงขอเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว