เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์

                      ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562

                    ในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562

     ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

                  เนื่องในโอกาส ครบรอบ 70 ปี  

          ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศทย 

                      ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดด้านล่างครับ...

..................................................................................