คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอดัดแปลงอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารโรงแรมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                             ข่าวประชาสัมพันธ์...!!!

                                         จาก...สำนักการช่าง เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

      เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอดัดแปลงอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารโรงแรม

                            ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักการช่าง ชั้น 5 

เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 804 


*******รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้