เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี/โท วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ จาก วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

เรื่อง  การรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี/โท วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ด้วยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับนักศึกษาใหม่ กลางภาคเรียนที่ 2/2563 (ระหว่างเดือนกันยายน -

ธันวาคม 2563) คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ (บธ.บ) คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.บ) คณะโลจิสติกส์และ

เทคโนโลยีการบิน (บธ.บ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.บ) และคณะนิติศาสตร์ (น.บ) ระดับบัณฑิต-

ศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ-

จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานทำหน้าที่รับใช้

สังคมมากกว่า 30,000 คน ตลอดระยะเวลา 20 ปี

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สมนึก โรจน์มงคลรัตน์ โทร. 081-412-4443

หรือ 02-744-7356 ถึ65 ต่อ 100-106 หรือ www.southeast.ac.th


***เอกสารรายละเอียดสามารถโหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยAttachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เซาธ์อีสท์บางกอก.pdf)เซาธ์อีสท์บางกอก.pdf PoochaoAdmin610 Kb