เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พุทธศักราช 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

               ประชาสัมพันธ์ จาก กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                       เรื่อง การรับมอบพระบรมฉยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

                                                      พุทธศักราช 2562

     ตามที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และได้จัดสรรพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ให้ประธานชุมชนนำไปส่งมอบให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดเทศบาล

(ครัวเรือนละ 1 แผ่น)

   ในการนี้ จึงขอให้ตัวแทนครัวเรือนภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายติดต่อขอรับพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีได้ ณ ที่ทำการชุมชนของท่าน

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2562

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองศึกษา ชั้น 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-363-9800 ต่อ 857