เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนหางานทำสำหรับผู้ต้องการหางานทำ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์ จาก กองสวัสดิการสังคม

เรื่อง การขึ้นทะเบียนหางานทำสำหรับผู้ต้องการหางานทำ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการมีงานทำ จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ว่างงาน ผู้พิการและ

ต้องการหางานทำ มาขึ้นทะเบียนหางานได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-363-9800 ต่อ 835