เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

ประชาสัมพันธ์  จาก จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้าง

  สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ

         ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)

 จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ

มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์สร้างการับรู้และความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ

    มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ

    ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แจ้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่

เตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ของ "ทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอ" (บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง)

และประสานการปฏิบัติร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)


***เอกสารสามารถดาวโหลดได้ที่ลิ้งคึ์ด้านล่างครับ


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (เอกสารรายละเอียดของประชาสัมพันธ์.pdf)เอกสารรายละเอียดของประชาสัมพันธ์.pdf Benz1008 Kb