เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย


คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ การอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ,คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางข้ามเขตจังหวัด,หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


-การอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

-คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางข้ามเขตจังหวัด

-จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางข้ามเขตจังหวัด

-หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

-เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด

-แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด***รายละเอียดต่างๆตามที่แนบมานี้