เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

ประชาสัมพันธ์

          ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย กำหนดจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายกิจกรรมประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวและการรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          ในการนี้เทศบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. สุนัขและแมวที่นำมารับบริการให้ปฏิบัติ ดังนี้
               1. สุนัขและแมวที่นำมาทำหมันควรมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
               2. สุนัขและแมวที่นำมาทำเหมือนควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง
               3. สัตว์ที่นำมาฉีดวัคซีนและทำหมันควรมีสุขภาพแข็งแรง
               4. งดอาบน้ำให้สรรพภัยหลังจากฉีดวัคซีนและทำหมันเป็นเวลา 7 วัน
               5. แขวนเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
               6. ให้ความร่วมมือในการจับสัตว์อย่างปลอดภัยขณะเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมัน

         กรณีท่านใดประสงค์จะนำสุนัขหมาแมวมาทำหมัน ให้นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนได้ในช่วงเวลา 08.00 - 12.00 น. เท่านั้น หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสัตวแพทย์สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หมายเลขโทรศัพท์ 02-3639800 ต่อ 872 ในวัน เวลา ราชการ