เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กำหนดรับสมัครและจะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ จำนวน 13 ชุมชน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

     ประกาศ จากกองสวัสดิการสังคม

     เรื่อง กำหนดรับสมัครและจะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ จำนวน 13 ชุมชน

ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ

การดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 13 ชุมชน ในระหว่าง เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณ

กองสวัสดิการสังคม  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม

สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ชั้น 1 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 838 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดาสวน์โหลดเอกสารและกำหนดการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยครับ