เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

                            ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่

                                            เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

   ด้วยสำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ จะดำเนินกิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561

เพื่อให้บริการรับชำระภาษี พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการ

แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

28 กันยายน 2561 รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 ตำบล ดังนี้


   ๑. ตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ ๑- ๒๒

(ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม ระหว่าง วันที่ ๗ พ.ค. ๖๑ - ๑ มิ.ย. ๖๑)

   ๒. ตำบลบางหัวเสือ หมู่ ๑-๑๕ 

 (ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม ระหว่าง (วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๑ - ๒๙ มิ.ย. ๖๑)

   ๓. ตำบลสำโรงใต้ หมู่ ๑-๑๐

(ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม ระหว่าง (วันที่ ๒ ก.ค. ๖๑ - ๑๖ ก.ค. ๖๑)

   ๔. ตำบลสำโรงกลาง หมู่ ๑-๑๐ 

(ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม ระหว่าง (วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๑)

   ๕.ตำบลสำโรง หมู่ ๑-๑๐ 

(ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม ระหว่าง (วันที่ ๓ ก.ย. ๖๑ - ๒๘ ก.ย. ๖๑)


เอกสาร/รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile size
Download this file (กิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่61.PDF)กิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่61.PDF Trainee328 Kb