เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

          กิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

         ด้วยสำนักคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ จะดำเนินกิจกรรมการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการรับชำระภาษี พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2562 ถึง 27 กันยายน 2562 รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 ตำบลดังนี้

         1. ตำบลบางหญ้าแพรกหมู่ที่ 1-22 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 - 7 มิถุนายน 2562

         2. ตำบลบางหัวเสือหมู่ที่ 1-15 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562

         3. ตำบลสำโรงใต้หมู่ที่ 1-10 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

         4. ตำบลสำโรงกลางหมู่ที่ 1-10 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562

         5. ตำบลสำโรงหมู่ที่ 1-10 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562