เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

-ประชาสัมพันธ์-กิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

      alt

                                                        ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                    เรื่อง กิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุกเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข

                                                           แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

       สำนักสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

เชิงรุก เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมีกิจกรรมการ

ตรวจสุขภาพและตรวจรักษาเบื้องต้น ตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะพร้อมทั้งแจกน้ำจุลินทรีย์

(EM) แจกทรายอะเบท และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ณ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยมี

การจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงใต้ บ้านประธาน

ชุมชนคลองขุดพัฒนา ซอยบ่อทอง และวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หมู่ที่ 10

ตำบลสำโรงใต้ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนร่วมสามัคคี 72 ปี มหาราช