เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ของดให้บริการ การทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักทะเบียนท้อนถิ้นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

สำนักทะเบียนท้อนถิ่นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื่นที่ทราบว่า

งานบัตรประจำตัวประชาชนของงดการให้บริการจัดทำบัตรประจำประชาชนในวันที่เสาร์ที่ 14 เมษายน 2561

เนื่องจากเป์็นวันหยุดต่อเนื่องในวันสงกรานต์ ทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลปู่เจ้าสมิงพรายจึงของดให้

บริการ การทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่ยีงคงให้บริการรับแจ้งการตายตามปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------