เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2562 ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                            ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2562

                                  ยื่นแบบและชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน: ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีป้าย:                     ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ภาษีบำรุงท้องที่:           ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562


***ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ชำระได้ตลอดทั้งปี

ติดต่อสอบในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์ 02-363-9814


เอกสาร/รายละเอียดสามารถดูและดาวน์โหลด

ใน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-->สำนักคลัง-->จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ป้าย/บำรุงท้องที่/ขยะ ได้เลยครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------