เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลฯ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                       ประชาสัมพันธ์

                                      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น

          การก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

                                         ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

                                        ในวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562

                                         ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

                       ณ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเอกสาร/รายละเอียดข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------