เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทราบ ถึงกำหนดการในการต่อสมาชิกทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


ประชาสัมพันธ์

          ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอแจ้งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทราบ ถึงกำหนดการในการต่อสมาชิกทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงภายในเดือนกรกฎาคม 2562 จึงขอแจ้งให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรรมการชมรมผู้สูงอายุแต่ละตำบล หรือสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 872 ในวัน เวลา ราชการ

                คณะกรรมการตำบล

         1. ต.สำโรง  คุณสมพล สร้อยทอง        โทร.081-9363175

         2. ต.สำโรงกลาง คุณรัชนีน้อย พุ่มเกิด   โทร.089-5230950

         3. ต.สำโรงใต้  คุณสมจิตร์ เดชประจน    โทร.086-8966790

         4. ต.บางหัวเสือ  คุณปารมี นาคทอง      โทร.098-8972463

         5. ต.บางหญ้าแพรก  คุณรำไพ ช้างศิลา  โทร.089-1126092