เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 16 เมษายน 2563

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


***รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้