คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ H1N1

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt


           คำแนะนำ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ H1N1


*** คำแนะนำต่างๆ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้