เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ งดเหล้าเข้าพรรษา

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

alt

งดเหล้าเข้าพรรษา

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข

รณรงค์ “เชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้า” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2563

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น“ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีนี้

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2563 คือ “สุราพาคิดน้อยต้อยความปลอดภัย”

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “เชิญชวนเชียร์ลดละเลิกเหล้า” โดยให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่ บ้านเชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คนลดละเลิกดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. หรือลงนามออนไลน์

และนำผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเข้าระบบการบำบัดรักษาและสร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชนให้เลิกดื่มได้อย่างถาวร

7 วิธีงดเหล้าเข้าพรรษา ได้แก่

1. ตั้งใจจริงอย่างแน่วแน่เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้า

2. สร้างแรงจูงใจหาเหตุผลเพื่อจูงใจให้งดเหล้าเช่นเพื่อครอบครัว

3. หลีกเลี่ยงแหล่งกระตุ้นเช่นร้านขายสุราและฝึกทักษะปฏิเสธ

4. ดูแลสุขภาพออกกำลังกายรับประทานอาหารครบ5 หมู่

5. เมื่ออ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะช่วยระงับความอยากดื่มเหล้าได้

6. หากิจกรรมที่ชื่นชอบทำเช่นดนตรีงานศิลปะ

7. คนรอบข้างช่วยสร้างแรงบันดาลใจกล่าวชื่นชมความสำเร็จ

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า 1413 สายด่วนสุขภาพจิต 1667