คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทรงธรรม วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                      ข่าวประชาสัมพันธ์

                         จาก...อำเภอพระประแดง...และ...เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย...

       ตามที่อำเภอพระประแดง กำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากมาเข้าร่วมพิธีฯ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

จึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือดังนี้

1. การเดินทางไปร่วมพระราชพิธีที่วัดทรงธรรมวรวิหาร

   - ขอให้เดินทางโดยรถประจำทางไปลงที่ท่าน้ำฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย

   - หากใช้รถส่วนตัว ให้นำรถไปจอดในสถานที่ที่เทศบาลประสานจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

   - ลงท่าเรือข้ามฟากที่ท่าเรือเภตราข้ามไปยังฝั่งพระประแดง

2. ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะจัดรถรับ-ส่ง ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลให้แจ้งชื่อได้ที่

   กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

3. ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อแจกจ่ายสำหรับผู้เดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีฯ

    ร่วมกับเทศบาล บริเวณท่าลงเรือข้ามฟาก ให้ไปแจ้งลงชื่อได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

    ตั้งแต่วันที่ 18-30 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ


จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน