เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                       ประชาสัมพันธ์

  งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลางและภาคตะวันออก

นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าสำนักสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรปราการร่วมกับเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก และกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

กำหนดจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ภายใต้แนวคิด "24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล

: Local to Global " ในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา

อำเภอบางพลี ระหว่างเวลา 11.00 น. -20.00 น.

โดยในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้ 1. การแสดงผลงานทางวิชาการด้าน-

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย จาก 24 จังหวัดอาทิเช่น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของปราชญ์-

ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีลงานวิจัยทางสมุนไพรที่มีชื่อเสียง

2. การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย อาทิเช่น สมุนไพรเหงือกปลาหมออายุวัฒนะ

, ปลอดภัยไร้โรคด้วยมะกรูด, ยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน , นวัตกรรมจากระบบบริการ

เช่น นวัตกรรมอโยธยา แผ่นมาส์กเย็นสมุนไพร, ลูกประคบจากผ้าขาวม้า , ผ่อนคลาย หายปวด ณ 'ครยก และ

ยังมีรับยาหายาก เช่น สืบสานตำราโอสถพระนารายณ์, ตำรับยากวนพระอานนท์ 3. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 4.การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

5. การแสดงของดาราและศิลปินนักร้อง อาทิ เช่น สุนารี ราชสีมา, ลำตัดแม่ศรีนวล แบะมีดารานักแสดงทุกวัน

6. การเล่นเกมแจกของรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-389-5980 ต่อ 109 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------