เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย แจ้งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

altองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือให้สำรวจและแจ้งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม
1.คนพิการ,ผู้ป่วยติดเตียง, สตรีมีครรภ์
2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
4.ผู้ที่ทำงานประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน
5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.สมุทรปราการ และบุคลากรที่ยังไม่สามารถรับการฉีดได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมาย
ผู้ที่สนใจเตรียมเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-363-9871 หรือ 02-363-9872