คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ จุดรถบริการรับส่ง งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                               ข่าวประชาสัมพันธ์จาก..เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย..

                              เรื่อง...จุดให้บริการรถรับ/ส่ง งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์...

   งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                                       ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร

     เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่า หากท่านใดมีความประสงค์

จะไปร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร

      ทางเทศบาลได้จัดเตรียมรถสำหรับบริการ รับ/ส่ง ไว้ 3 จุด ดังต่อไปนี้

 - จุดที่ 1 บริเวณวัดบางหัวเสือ

 - จุดที่ 2 บริเวณริมทะเลสาบปากทางเข้าวัดโยธินประดิษฐ์

 - จุดที่ 3 บริเวณเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 24.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------