เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ช่วยกันดูแลและการแจ้งเกิดเหตุอัคคีภัย

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                                        ประชาสัมพันธ์

                                     เรื่อง การดูแลและการแจ้งเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย

   เนื่องจากช่วงนี้พื้นที่เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับสภาวะอากาศ

แห้งแล้งและมีลมแรง  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ขอให้ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  ตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของท่าน

รวมทั้งห้ามก่อไฟหรือเผาเศษวัชพืชสิ่งปฏิกูลข้างทาง เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอัคคีภัยในบ้านเรือนและ

สถานประกอบการในพื้นที่ได้ รวมทั้งร่วมดูแลพื้นที่ว่างรกร้างบริเวณใกล้บ้านของท่าน เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหา

อัคคีภัย หากพบเห็นกลุ่มควันหรือเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ของท่านขอให้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 02-363-9812,02-363-9813 เพื่อจะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต่อไป