เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

- ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติตนดีเพื่อพิชิตโรคเบาหวาน

อีเมลพิมพ์PDF
(0 โหวต)

                                     ประชาสัมพันธ์ จาก กรมควบคุมโรค

                                      เรื่อง ปฏิบัติตนดีพิชิตโรคเบาหวาน

        นายแพทย์รณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าการลดความเสี่ยง

ของการเป็นโรคเบาหวานได้โดยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีโดยยึดหลักใส่ใจ 3อ. บอกลา 2ส.

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย 

ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก สหพันธ์โรคเบาหวาน

นานาชาติ ได้กำหนดคำขวัญในปี 2562 ว่า "Protect Your Family" แปลเป็นไทยว่า

" คุณปกป้องครอบครัวจากโรคเบาหวานได้ " ทั้งนี้โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ถ้าได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง อาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนที่อวัยวะที่สำคัญได้แก่ 

ตา ไต หัวใจ หลอดเลือด และปลายประสาท เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคเบาหวาน มีภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูง

ไขมันในเลือดสูง การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น หากคนในครอบครัวมีอาการ ปัสสาวะบ่อยและมาก 

กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ แต่น้ำหนักลด สายตาพร่ามัว หรือแผลหายช้า ควรไปพบเจ้าหน่้าที่สาธารณสุข หรือแพทย์

ตรวจวินิจฉัยต่อไป การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานยึดหลัก คือ ใส่ใจ 3อ บอกลา 2ส ได้แก่ อ.อาหาร

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม จัด อ.ออกกำลังกาย วันละ 30-60 นาที

อย่างน้อย 3 - 5 วันต่อสัปดาห์ อ.อารมณ์ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ส.ไม่สูบบุหรี่ และ ส. ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดังนั้นประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและรับคำปรึกษาได้ที่สถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422